Hệ thống cung cấp nguyên liệu quảng cáo Facebook, TikTok, MMO

Trang chủ Đơn hàng Thông tin

BM Facebook

BM CẦM 30 TKQC SHARE RANDOM LIMIT

out full bm - change được all

V1.9 | BM0 250$ NEW

Hàng Bị Tụt Từ NLM-Hàng Real Không Phải Kích Tut-Bao Log 24h...Mua xong inbox admin out BM luôn nhé ( 28 )

V1.1 | BM0 250$ TỤT TỪ BM NLM - GẦN 1 NĂM

BM0 NLM Bị tụt về 250$ , OUT FULL QTV ( 28 )

V1.6 | BM50 REG IG - CHƯA TẠO TKQC - VIA 6470 CẦM NÊN RẤT TRÂU

BẢO HÀNH 12H - SLL LIÊN HỆ ADMIN - AE MUA VỪA ĐỦ NHẬN LINK SAU KHI MUA GIÚP MÌNH

V1.9 | BM50 REG IG - CHƯA TẠO TKQC - VIA 1922 CẦM NÊN RẤT TRÂU

BẢO HÀNH 12H - SLL LIÊN HỆ ADMIN - AE MUA VỪA ĐỦ NHẬN LINK SAU KHI MUA GIÚP MÌNH

V1.13 | BM ĐÃ TẠO TKQC CỔ 2018 - 2022 - BM350

Bm 0 350 Limit 50$ Cổ 2018 - 2022 chưa tạo tk dùng để cầm tk dòng 2 hoặc chạy cực khỏe ... OUT FULL BM ( 44 )

BM5 250$ kháng XMDT (tích ẩn)

Bao ngâm 24h

Bao tụt 24h

Backup thêm người dùng ngay sau khi nhận BM

Chỉ hỗ trợ lấy lại link trong 24h kể từ thời điểm mua hàng

BM0 250$ kháng XMDT (tích ẩn)

Bao ngâm 24h

Bao tụt 24h

Backup thêm người dùng ngay sau khi nhận BM

Chỉ hỗ trợ lấy lại link trong 24h kể từ thời điểm mua hàng

V1.19 | BM CHƯA TẠO TKQC - BM50 2021

Bm 0 Limit 50$ Cổ 2021 chưa tạo tk dùng để cầm tk dòng 2 hoặc chạy cực khỏe -- OUT FULL BM ( 44 )

V1.37 | BM5 250$ NGÂM - PHÁ LIMIT THEO CHI TIÊU

Bm 5 250 New Ngâm Trống 4 hàng chạy phá limit theo chi tiêu bao tạo 250 bao tụt 48H.. OUT FULL BM ( 44 )

V1.12 | BM50 REG IG - CHƯA TẠO TKQC

KHÔNG BẢO HÀNH NHẬN HOẶC SỬ DỤNG DIE, 7 ngày ae tự đá qtv ( 28 )

BM5 250$ IG Full 5TK change all

Bao ngâm 24h

Bao tụt 24h

Backup thêm người dùng ngay sau khi nhận BM

Chỉ hỗ trợ lấy lại link trong 24h kể từ thời điểm mua hàng

V1.7 | BM CHƯA TẠO TKQC - BM350 CỔ ( Nhận tkqc vô hạn) - CHƯA TẠO TKQC - TỈ LỆ LIMIT 5M8 CỰC CAO - BAO PAY LÊN 3

Bảo hành nhận link 12h| Out Full QTV ( 21 )

TOOL QUẢN LÍ BM - VIA - TKQC - CHUYÊN CHƠI TUT 3$ - KÍCH NGƯỠNG

LIÊN HỆ ADMIN ĐỂ ĐƯỢC TƯ VẤN

V1.12 | BM CHƯA TẠO TKQC - BM350 NGÂM

Bm Chưa Tạo Tài Khoản -Thanh toán lên Bm3 ( 28 )

V1.10 | BM CHƯA TẠO TKQC - BM50 NGÂM - SIÊU KHỎE ĐÃ QUA NHIỀU ĐỢT QUÉT - NGÂM GẦN 1 NĂM

Chưa tạo TKQC -Hàng Qua Nhiều Đợt Quét , KHÔNG BẢO HÀNH NHẬN HOẶC SỬ DỤNG DIE...Mua xong inbox admin out BM luôn nhé ( 28 )

V1.2 | BM0 250$ KHÁNG XMDT - TÍCH ẨN

Reg trên 1 tháng-Bao ngâm 24h=Bao tụt 24h-Backup thêm người dùng ngay sau khi nhận BM-Chỉ hỗ trợ lấy lại link trong 24h kể từ thời điểm mua hàng ( 45 )

V1.22 | BM5 250$ KHÁNG XMDT (tích ẩn) - TRỐNG 4

Reg trên 1 tháng-Bao ngâm 24h-Bao tụt 24h-Backup thêm người dùng ngay sau khi nhận BM-Chỉ hỗ trợ lấy lại link trong 24h kể từ thời điểm mua hàng ( 45 )

V1.31 | BM5 250$ TRỐNG 5 TKQC TẠO TUT CỰC GIÒN

Hàng Trống 5 Tài Khoản-Bao Log 24h ( 28 )

V1.20 | BM CHƯA TẠO TKQC - BM50

OUT FULL BM ( 6 )

BM5 250$ trống 4 ngâm 2 tháng ( vượt bão )

Bao ngâm 24h

Bao tụt 24h

Backup thêm người dùng ngay sau khi nhận BM

Chỉ hỗ trợ lấy lại link trong 24h kể từ thời điểm mua hàng

BM350 cổ 2021, TKQC tạo cùng BM

Limit 50$, pay 3 khi chi tiêu

Change all

BM reg 2021, TKQC tạo cùng lúc với BM

Bao ngâm 24h

Backup thêm người dùng ngay sau khi nhận BM

Chỉ hỗ trợ lấy lại link trong 24h kể từ thời điểm mua hàng

V1.22 | BM0 250$ REG IG - REG NEW

Bm 0 250 new reg bao paid bm 5 bao tạo 250 bao tụt 48H ( 44 )

V1.3 | BM5 250$ - FULL 5 TKQC - BAO CHANGE ALL

Bao ngâm 24h-Bao tụt 24h-Backup thêm người dùng ngay sau khi nhận BM-Chỉ hỗ trợ lấy lại link trong 24h kể từ thời điểm mua hàng ( 45 )

BM5 250$ ngon

Bao ngâm 24h

Bao tụt 48h

Backup thêm người dùng ngay sau khi nhận BM

Chỉ hỗ trợ lấy lại link trong 24h kể từ thời điểm mua hàng

BM CẦM 50 TKQC SHARE RANDOM LIMIT

change được all

V1.16 | BM5 250$ TRỐNG 4 - NGÂM 1 THÁNG

Bao ngâm 24h-Bao tụt 24h-Backup thêm người dùng ngay sau khi nhận BM-Chỉ hỗ trợ lấy lại link trong 24h kể từ thời điểm mua hàng ( 45 )

V1.33 | BM5 250$ REG NEW

Bm 5 250 trống 4 new reg bao tạo 250 bao tụt 48H ( 44 )

BM350 cổ trắng 2021

Limit 50$, pay 3 khi sử dụng

Chưa tạo TKQC

Năm tạo 2018-2021

Backup thêm người dùng ngay sau khi nhận BM

Chỉ hỗ trợ lấy lại link trong 24h kể từ thời điểm mua hàng

BM50 cổ trắng 2021

Limit 50$

Chưa tạo TKQC

Backup thêm người dùng ngay sau khi nhận BM

Chỉ hỗ trợ lấy lại link trong 24h kể từ thời điểm mua hàng

BM50 cổ 2021, TKQC tạo cùng BM

Limit 50$

Change all

BM reg 2021, TKQC tạo cùng lúc với BM

Bao ngâm 24h

Backup thêm người dùng ngay sau khi nhận BM

Chỉ hỗ trợ lấy lại link trong 24h kể từ thời điểm mua hàng

BM CẦM 40 TKQC SHARE RANDOM LIMIT

CHANGE ALL TIỀN TỆ

BM0 250$ ngâm 2 tháng ( vượt bão )

Bao ngâm 24h

Bao tụt 24h

Backup thêm người dùng ngay sau khi nhận BM

Chỉ hỗ trợ lấy lại link trong 24h kể từ thời điểm mua hàng

V1.3 | BM0 250$ REG IG - XMDT - TÍCH ẨN

Bm 0 250 đã kháng XMDT nhưng ẩn tích k hiện có thông báo kháng về, nên share tay bao tạo ra 250 bao tụt 48H ( 44 )

V1.24 | BM0 250$ REG IG - NGÂM TRÊN 3 TUẦN

Bm 0 250 ngâm 2 tuần bao paid bm 5 bao tạo 250 bao tụt 48H....Mua xong inbox admin out BM luôn nhé ( 44 )

V1.38 | BM5 250$ REG IG - NGÂM TRÊN 2 TUẦN

Bm 5 250 ngâm 2 tuần trống 4 bao tạo 250 bao tụt 48H - OUT FULL BM ( 44 )

BM0 250$ ngon

Pay lên 5 khi chi tiêu

Bao ngâm 24h

Bao tụt 48h

Backup thêm người dùng ngay sau khi nhận BM

Chỉ hỗ trợ lấy lại link trong 24h kể từ thời điểm mua hàng

V1.24 | BM KHÁNG 3 DÒNG - BM350

OUT FULL BM ( 28 )

V1.21 | BM CHƯA TẠO TKQC - BM50 CỔ NĂM 2019-2022

OUT FULL BM ( 34 )

V1.29 | BM KHÁNG - BM5 250$ TÍCH ẨN - NGÂM GẦN 1 THÁNG

Bm 5 250 đã kháng XMDT nhưng ẩn tích k hiện, có thông báo kháng về, nhảy limit theo chi tiêu nên share tay bao tạo ra 250 bao tụt 48.. OUT FULL BM ( 44 )

V1.21 | BM0 250$

Bao ngâm 24h-Bao tụt 24h-Backup thêm người dùng ngay sau khi nhận BM-Chỉ hỗ trợ lấy lại link trong 24h kể từ thời điểm mua hàng ( 45 )

V1.28 | BM KHÁNG - BM0 250$ XMDT TÍCH ẨN - NGÂM GẦN 1 THÁNG

Bm 0 250 đã kháng XMDT nhưng ẩn tích k hiện, có thông báo kháng về, nhảy limit theo chi tiêu nên share tay bao tạo ra 250 bao tụt 48H.. OUT FULL BM ( 44 )

V1.25 | BM KHÁNG - BM250$ REG IG FULL 5 TKQC - CHANGE ALL - TÍCH ẨN

Bao ngâm 24h-Bao tụt 24h-Backup thêm người dùng ngay sau khi nhận BM-Chỉ hỗ trợ lấy lại link trong 24h kể từ thời điểm mua hàng, OUT BM ( 45 )

V1.27 | BM KHÁNG - BM350 CỔ KHÁNG 3D DIE TKQC

OUT FULL BM ( 28 )

V1.14 | BM ĐÃ TẠO TKQC - BM350 CỔ 2021 - TKQC TẠO CÙNG BM

Limit 50$, pay 3 khi chi tiêu - CHANGE ALL - OUT FULL BM ( 45 )

V1.15 | BM ĐÃ TẠO TKQC - BM50 CỔ 2021 - TKQC TẠO CÙNG BM

CHANGE ALL - OUT FULL BM ( 45

V1.26 | BM0 250$ NGÂM

Bm 0 250 New Ngâm Bao paid bm 5 hàng chạy phá limit theo chi tiêu bao tạo 250 bao tụt 48H.. OUT FULL BM ( 44 )

V125 | BM0 250$ KHÁNG 3 DÒNG - NGÂM TRÊN 3 TUẦN - PHÁ LIMIT THEO CHI TIÊU

Bao Paid Lên 5 | Bao Tụt Limit | Bao Change All | Tích 3 Dòng . NGÂM 7 NGÀY AE TỰ ĐÁ QTV, AE CHỦ ĐỘNG BACKUP SAU KHI NHẬN. KHÔNG GET THÊM ĐƯỢC LINK ( 63 )

V1.20 | BM KHÁNG 3 DÒNG -CHƯA TẠO TKQC - NGÂM 1 THÁNG

Bao Change All | Tích mới về, NGÂM 7 NGÀY AE TỰ ĐÁ QTV, AE CHỦ ĐỘNG BACKUP SAU KHI NHẬN. KHÔNG GET THÊM ĐƯỢC LINK ( 63 )

V1.35 | BM5 250$ KHÁNG 3 DÒNG - NGÂM TRÊN 3 TUẦN - PHÁ LIMIT THEO CHI TIÊU

Trống 5 Chưa Chi Tiêu | Bao Tụt Limit | Bao Change All | Tích 3 Dòng |Bao Tạo .NGÂM 7 NGÀY AE TỰ ĐÁ QTV, AE CHỦ ĐỘNG BACKUP SAU KHI NHẬN. KHÔNG GET THÊM ĐƯỢC LINK ( 63 )

BM5 250$ IG Full 5TK change all kháng XMDT (tích ẩn)

Bao ngâm 24h

Bao tụt 24h

Backup thêm người dùng ngay sau khi nhận BM

Chỉ hỗ trợ lấy lại link trong 24h kể từ thời điểm mua hàng

V1.24 | BM5 250$ - NGÂM GẦN 1 THÁNG - KHÁNG 3 DÒNG

Bm 5 250 Reg IG ( Ngâm Gần 1 Tháng ) Kháng 3 Dòng bao paid bm 5 bao tạo 250 bao tụt 48H ( 44 )

V1.36 | BM5 250$ FULL 5 TKQC - KHÁNG 3 DÒNG - NGÂM TRÊN 3 TUẦN - PHÁ LIMIT THEO CHI TIÊU

Bao Tụt Limit | Bao Change All | Tích 3 Dòng..NGÂM 7 NGÀY AE TỰ ĐÁ QTV, AE CHỦ ĐỘNG BACKUP SAU KHI NHẬN. KHÔNG GET THÊM ĐƯỢC LINK ( 63 )

V1.1 | BM5 250$ REG IG - XMDT TÍCH ẨN

Bm 5 250 đã kháng XMDT nhưng ẩn tích k hiện có thông báo kháng về, nên share tay bao tạo ra 250 bao tụt 48H ( 44 )

V1.5 | BM0 250$ - REG IG - NGÂM 1 THÁNG - KHÁNG 3 DÒNG

Bm 0 250 Reg IG ( Ngâm Gần 1 Tháng ) Kháng 3 Dòng tích mới bao paid bm 5 bao tạo 250 bao tụt 48H ( 44 )

V1.6 | BM0 250$ - NGÂM 1 THÁNG

Bao ngâm 24h-Bao tụt 24h-Backup thêm người dùng ngay sau khi nhận BM-Chỉ hỗ trợ lấy lại link trong 24h kể từ thời điểm mua hàng ( 45 )

V1.0 | BM ĐÃ TẠO TKQC TRÊN 3 NGÀY - BM50 REG IG- VIA 3450 CẦM NÊN RẤT TRÂU

BẢO HÀNH 12H - SLL LIÊN HỆ ADMIN - AE MUA VỪA ĐỦ NHẬN LINK SAU KHI MUA GIÚP MÌNH

BM5 250$ Real - trống 4 reg hơn 1 tháng (Nolimit tụt)

Bao ngâm 24h

Bao tụt 48h

Backup thêm người dùng ngay sau khi nhận BM

Chỉ hỗ trợ lấy lại link trong 24h kể từ thời điểm mua hàng

V1.3 | BM ĐÃ TẠO TKQC - BM350 NGÂM

Bm ngâm -Đã tạo sẵn 1 TKQC -Thanh toán lên Bm3 , KHÔNG BẢO HÀNH NHẬN HOẶC SỬ DỤNG DIE ( 28 )

BM0 250 Real reg hơn 1 tháng (Nolimit tụt)

Bao ngâm 24h

Bao tụt 48h

Bao pay 5, không bao nhét nhảy 5

Backup thêm người dùng ngay sau khi nhận BM

Chỉ hỗ trợ lấy lại link trong 24h kể từ thời điểm mua hàng

V1.25 | BM5 250$ REAL - TRỐNG 4 ( TỤT TỪ NOLIMIT )

Bao ngâm 24h-Bao tụt 48h-Backup thêm người dùng ngay sau khi nhận BM-Chỉ hỗ trợ lấy lại link trong 24h kể từ thời điểm mua hàng ( 45 )

V1.12 | BM ĐÃ TẠO TKQC - BM350

Đã tạo sẵn 1 TKQC-Thanh toán lên Bm3-Tiền Tệ (VND) Múi Giờ (+7 HCM), 7 NGÀY TỰ DÁ QTV ( 28 )

V1.7 | BM0 250$ REAL - TỤT TỪ NOLIMIT

Bao ngâm 24h-Bao tụt 48h-Bao pay 5, không bao nhét nhảy 5-Backup thêm người dùng ngay sau khi nhận BM-Chỉ hỗ trợ lấy lại link trong 24h kể từ thời điểm mua hàng ( 45 )

V1.2 | BM5 250$ NGON

Bao ngâm 24h-Bao tụt 48h-Backup thêm người dùng ngay sau khi nhận BM-Chỉ hỗ trợ lấy lại link trong 24h kể từ thời điểm mua hàng ( 45 )

ĐƠN HÀNG GẦN ĐÂY

...993 mua 1 V1.8 | VIA VIỆT XMDT CỔ - LIMI... với giá 164.300đ
15 giây trước
...020 mua 1 V1.8 | VIA VIỆT XMDT CỔ - LIMI... với giá 164.300đ
38 phút trước
...993 mua 1 V1.8 | VIA VIỆT XMDT CỔ - LIMI... với giá 164.300đ
1 tiếng trước
...con mua 1 V1.4 | VIA VIỆT XMDT CỔ - LIMI... với giá 198.000đ
4 tiếng trước
...192 mua 1 Tài khoản cá nhân (TKCN) Trả s... với giá 175.000đ
4 tiếng trước
...ick mua 1 V1.12 | VIA VIỆT NEW GIÁ TUỔI ... với giá 66.000đ
4 tiếng trước
...ivn mua 1 V1.26 | CLONE KHÁNG 282 - NUÔI... với giá 49.500đ
6 tiếng trước
...262 mua 3 V1.20 | CLONE KHÁNG 282 - SPAM... với giá 102.600đ
7 tiếng trước
...197 mua 1 V1.8 | VIA VIỆT XMDT CỔ - LIMI... với giá 164.300đ
9 tiếng trước
...imi mua 1 V1.8 | VIA VIỆT CỔ LIVE ADS(98... với giá 105.600đ
11 tiếng trước
...345 mua 1 V1.12 | VIA VIỆT XMDT CỔ - NO ... với giá 148.500đ
13 tiếng trước
...dat mua 1 Tài Khoản Tiktok Ads Việt, Trả... với giá 175.000đ
15 tiếng trước
...021 mua 1 V1.8 | VIA VIỆT XMDT CỔ - LIMI... với giá 164.300đ
19 tiếng trước
...197 mua 1 V1.8 | VIA VIỆT XMDT CỔ - LIMI... với giá 164.300đ
21 tiếng trước
...990 mua 1 V1.4 | VIA VIỆT XMDT CỔ - LIMI... với giá 198.000đ
Hôm qua
...002 mua 1 V1.8 | VIA VIỆT XMDT CỔ - LIMI... với giá 100.000đ
Hôm qua
...m2k mua 1 V1.8 | VIA VIỆT CỔ LIVE ADS(98... với giá 105.600đ
Hôm qua
...djd mua 1 V1.12 | BM50 REG IG - CHƯA TẠO... với giá 3.800đ
Hôm qua
...911 mua 1 V1.12 | VIA PHILIPPINES XMDT C... với giá 181.500đ
Hôm qua
...158 mua 1 V1.4 | VIA VIỆT SIÊU CỔ 0-20 B... với giá 84.000đ
2 ngày trước

NẠP TIỀN GẦN ĐÂY

...yg2 thực hiện nạp 270.000đ bằng ACB thực nhận 297.000đ
11 phút trước
...993 thực hiện nạp 500.000đ bằng ACB thực nhận 550.000đ
1 tiếng trước
...con thực hiện nạp 100.000đ bằng ACB thực nhận 110.000đ
4 tiếng trước
...con thực hiện nạp 100.000đ bằng ACB thực nhận 110.000đ
4 tiếng trước
...192 thực hiện nạp 160.000đ bằng ACB thực nhận 176.000đ
4 tiếng trước
...ick thực hiện nạp 66.000đ bằng ACB thực nhận 66.000đ
4 tiếng trước
...ivn thực hiện nạp 50.000đ bằng ACB thực nhận 50.000đ
6 tiếng trước
...262 thực hiện nạp 100.000đ bằng ACB thực nhận 110.000đ
7 tiếng trước
...imi thực hiện nạp 50.000đ bằng MOMO thực nhận 50.000đ
11 tiếng trước
...345 thực hiện nạp 148.500đ bằng ACB thực nhận 163.350đ
13 tiếng trước
...dat thực hiện nạp 175.000đ bằng ACB thực nhận 192.500đ
15 tiếng trước
...990 thực hiện nạp 180.000đ bằng ACB thực nhận 198.000đ
Hôm qua
...m2k thực hiện nạp 100.000đ bằng ACB thực nhận 110.000đ
Hôm qua
...911 thực hiện nạp 200.000đ bằng ACB thực nhận 220.000đ
Hôm qua
...158 thực hiện nạp 200.000đ bằng ACB thực nhận 220.000đ
2 ngày trước
...h93 thực hiện nạp 75.000đ bằng ACB thực nhận 75.000đ
2 ngày trước
...197 thực hiện nạp 500.000đ bằng ACB thực nhận 550.000đ
2 ngày trước
...ea2 thực hiện nạp 180.000đ bằng ACB thực nhận 198.000đ
2 ngày trước
...imi thực hiện nạp 50.000đ bằng MOMO thực nhận 50.000đ
2 ngày trước
...995 thực hiện nạp 200.000đ bằng ACB thực nhận 220.000đ
2 ngày trước
Zalo hỗ trợ
Liên hệ Fanpage