Via XMDT

Via Việt New XMDT

Năm tạo 2020 - Có tích XMDT dạng up phôi - Live Ads

Giá: 149.000đ Quốc gia:
Đã bán: 15 Hiện có: 8

Via Việt New XMDT (Limit 1M1)

Năm tạo 2020 - 2022 | TKCN Limit 1M1 | Có tích XMDT dạng up phôi | Hàng checkpoint có mã về Mail

Giá: 149.000đ Quốc gia:
Đã bán: 8 Hiện có: 1

Via Việt Cổ XMDT (Limit 1M1)

Năm tạo 2009-2019 | Có tích XMDT dạng up phôi | Live ads - Limit 1M1 | Hàng checkpoint có mã về mail

Giá: 239.000đ Quốc gia:
Đã bán: 7 Hiện có: 1

Via Việt XMDT mới về tích (dùng để kháng tài khoản quảng cáo, fanpage)

Năm tạo 2010-2022 Về tích XMDT không quá 2 ngày Kháng tài khoản, Page không yêu cầu XMDT Hàng có checkpoint mã về mail

Giá: 249.000đ Quốc gia:
Đã bán: 13 Hiện có: 3
Via Kháng 902

Via Việt Cổ - Kháng 902 - Live Ads

Năm tạo 2009-2019 | Có tích XMDT dạng up phôi | Chạy quảng cáo tốt | Hàng checkpoint có mã về mail

Giá: 399.000đ Quốc gia:
Đã bán: 23 Hiện có: 0

Via Việt - Kháng 902 - Live Ads

Năm tạo 2018-2022| Có tích XMDT dạng up phôi | Chạy quảng cáo tốt | Hàng checkpoint có mã về mail

Giá: 349.000đ Quốc gia:
Đã bán: 13 Hiện có: 1

Via Việt Kháng 902 - Die TKCN

Năm tạo 2018-2022| Có tích XMDT dạng up phôi | Dùng quản trị tài nguyên & kháng tốt | Hàng checkpoint có mã về mail

Giá: 299.000đ Quốc gia:
Đã bán: 1 Hiện có: 2

Via Philip Khánng 902 - Die TKCN

Năm tạo 2010 - 2020 | Giao full via gốc |Die TKCN | Hàng checkpoint có mã về mail

Giá: 299.000đ Quốc gia:
Đã bán: 0 Hiện có: 2

Via US Kháng 902 Live ADS

Via Mỹ (US) 2009-2019 Có tích xanh kháng 902 Hàng có checkpoint mã về mail

Giá: 799.000đ Quốc gia:
Đã bán: 1 Hiện có: 2

Via US Cổ Kháng 902 Live ADS

Via Mỹ (US) 2009-2019 Có tích xanh kháng 902 Hàng có checkpoint mã về mail

Giá: 899.000đ Quốc gia:
Đã bán: 1 Hiện có: 2
Via Việt

Via Việt Nam Cổ Live ADS có TKCN limit 1m1

Năm tạo 2010-2019 | Giao full via gốc | Bao login vào trình quảng cáo không bị hạn hạn chế | Hàng có checkpoint mã về mail

Giá: 129.000đ Quốc gia:
Đã bán: 2 Hiện có: 13

Via Việt Nam Live ADS có TKCN limit 1m1

Năm tạo 2020-2022 |. Giao full via gốc | Bao login vào trình quảng cáo không bị hạn hạn chế | Hàng có checkpoint mã về mail

Giá: 99.000đ Quốc gia:
Đã bán: 2 Hiện có: 3

Via FB 902 - Die Ads (Dùng làm fb seeding)

Via FB 902 - Die Ads (Dùng làm fb seeding)

Giá: 49.000đ Quốc gia:
Đã bán: 1 Hiện có: 39

Via Việt 1000 - 3000 bạn bè (Nick thường)

Năm tạo 2010-2022 1000-3000 bạn bè Hàng có checkpoint mã về mail

Giá: 99.000đ Quốc gia:
Đã bán: 2 Hiện có: 3

Via Việt Cổ Live ADS

Năm tạo 2010-2019 50-5000 bạn bè Bao login vào trình quảng cáo không bị hạn chế Hàng có checkpoint mã về mail Via Việt 50-1k Bạn Bè Live ADS

Giá: 99.000đ Quốc gia:
Đã bán: 2 Hiện có: 10

Via Việt Nam Live ADS có TKCN limit 1m1

Năm tạo 2020-2022 Giao full via gốc Bao login vào trình quảng cáo không bị hạn hạn chế Hàng có checkpoint mã về mail

Giá: 89.000đ Quốc gia:
Đã bán: 0 Hiện có: 5

Via Việt 3-5k bạn bè Thường

Năm tạo 2010-2022 3000-5000 bạn bè Hàng có checkpoint mã về mail

Giá: 139.000đ Quốc gia:
Đã bán: 2 Hiện có: 3

Via Việt 3-5k Bạn bè (Nữ)

Năm tạo 2010-2022 Via Nữ 3000-5000 bạn bè Không bao hạn chế QC khi login vào trình quảng cáo Hàng có checkpoint mã về mail

Giá: 149.000đ Quốc gia:
Đã bán: 4 Hiện có: 1
Via Việt - Tài Khoản Ngưỡng (Đã chạy tốt)
BM

BM350 Cổ

Cổ ngâm lâu 2020 đổ về trước Limit 50$

Giá: 299.000đ Quốc gia:
Đã bán: 1 Hiện có: 2

BM5 Kháng có 5 TK 250$

BM5 Kháng | Chạy quảng cáo tốt | Hàng độc quyền VN | Full 5 tài khoản 250$, Bao đổi tiền 4 tài khoản sau | Out BM sau khi nhận

Giá: 2.900.000đ Quốc gia:
Đã bán: 0 Hiện có: 5

BM5 Kháng có 5 tài khoản Nolimit

BM5 kháng nolimit | Chạy quảng cáo tốt | Không giới hạn ngân sách chạy trên 1 ngày | Chạy 100 triệu - 1tỷ / ngày vẫn được? Bao đổi tiền 4 tài khoản sau | Out BM sau khi nhận

Giá: 5.900.000đ Quốc gia:
Đã bán: 0 Hiện có: 4
Fanpage

Fanpage Kháng

(Die Quảng cáo Kháng về chạy ads tốt hơn page thường)

Giá: 300.000đ Quốc gia:
Đã bán: 12 Hiện có: 4

Fanpage Pro5

Fanpage chạy quảng cáo tốt, ít bị vô hiệu hoá quảng cáo fanpage hơn page thường

Giá: 300.000đ Quốc gia:
Đã bán: 5 Hiện có: 38