Zalo hỗ trợ
Liên hệ Fanpage

Chính sách bảo mật

I. THÔNG TIN CHUNG

Chính sách bảo hành:

1: Via thường chưa xác minh danh tính (XMDT) bao login via lần đầu, login vào Via là xong. Không bao hạn chế quảng cáo khi vào Ads manager

2: Via XMDT, Via 902 và Via Live ADS bao login không hạn chế QC. Không bao hạn chế khi add thẻ, add page, tạo BM, lên Camp. Login vào via check chất lượng tài khoản có tích xanh là xong đối với Via XMDT và 902

3: Via có TKCN limit 1m1, 5m8, 8m1 bao login không hạn chế QC, login vào nick tạo camp nháp check limit đúng như loại đã mua là xong. Không bao tụt ngưỡng khi đổi tiền, add thẻ, lên camp........

4: Đối với link BM: Bảo hành die BM 24h nếu BM chưa add thẻ. chưa lên camp , chưa tạo pixel, chưa tạo TKQC

II. TUYÊN BỐ MIỄN TRỪ TRÁCH NHIỆM ĐỐI VỚI SỐ DƯ ĐÃ NẠP TRÊN HỆ THỐNG BMCLONE.COM

Số dư mà các khách hàng đã nạp trên hệ thống của Leduyhiep.net không được coi là tiền hay có giá trị tương đương như tiền mà chỉ được coi là một "đơn vị ngang giá" dùng để mua các sản phẩm/dịch vụ mà leduyhiep.net cung cấp thông qua Website.

Hệ thống cũng sẽ KHÔNG quy đổi cũng như hoàn trả lại tiền đã nạp vào hệ thống với BẤT KỲ lý do nào. Kể cả lý do chuyển khoản nhầm hay trong tương lai website leduyhiep.net dừng hoạt động thì số dư này cũng sẽ bị đóng băng trên website.

Chính vì lý do này, để đảm bảo quyền lợi cho cả đôi bên giữa leduyhiep.net và khách hàng thì hãy cân nhắc chỉ nạp đủ số dư để mua các sản phẩm/dịch vụ mà khách hàng cần. Tránh nạp dư quá nhiều để không xảy ra các tranh chấp không đáng có.

III. LƯU Ý SAU KHI NHẬN ĐƯỢC TÀI KHOẢN TỪ BMCLONE

Sau khi hoàn tất quá trình share TKQC, mặc định hệ thống sẽ gửi kèm UID của  chúng tôi đang nằm trong TKQC đã share.