Hệ thống cung cấp nguyên liệu quảng cáo Facebook, TikTok, MMO

Trang chủ Đơn hàng Thông tin

Via lên tích xanh (Meta Verify)

V1.2 | VIA LÊN TÍCH XANH - RANDOM CÓ NÚT XIN TÍCH XANH - CP MAIL

Định dạng: UID|pass|2FA|mail|pass mail-Năm tạo: Random - Sau khi mua check nút | nếu không có nút báo admin để đổi (trong vòng 24hp kể từ khi tạo đơn)-LƯU Ý : KHÔNG XÓA FR - XÓA POST ( MẤT NÚT KHÔNG BH ) - NÊN XÓA SAU KHI LÊN TÍCH-KHÔNG XÓA MAIL - BẤM QUÊN MẬT KHẨU ( MẤT CP MAIL KHÔNG BH ) ( 37 )

V1.1 | VIA LÊN TÍCH XANH - VIỆT CÓ NÚT XIN TÍCH XANH - CP MAIL

Định dạng: UID|pass|2FA|mail|pass mail -Quốc Gia : VIỆT NAM - Năm tạo: Random -Sau khi mua check nút | nếu không có nút báo admin để đổi (trong vòng 24h kể từ khi tạo đơn)-LƯU Ý : KHÔNG XÓA FR - XÓA POST ( MẤT NÚT KHÔNG BH ) - NÊN XÓA SAU KHI LÊN TÍCH-KHÔNG XÓA MAIL - BẤM QUÊN MẬT KHẨU ( MẤT CP MAIL KHÔNG BH ) ( 37 )

V1.3 | VIA LÊN TÍCH XANH - VIỆT CÓ NÚT XIN TÍCH XANH - CP MAIL - CÓ NHIỀU BÀI ĐĂNG

Định dạng: UID|pass|2FA|mail|pass mail-Có trên 10 bài đăng (không trùng ngày, chưa qua chỉnh sửa post)-Quốc Gia : VIỆT NAM ( 37 )

V1.4 | VIA LÊN TÍCH XANH - VIỆT SIÊU CỔ CÓ NÚT XIN TÍCH XANH - TẠO DƯỚI 2019

Định dạng: UID|pass|2FA|mail|pass mail-Năm tạo: Random - Sau khi mua check nút | nếu không có nút báo admin để đổi (trong vòng 24hp kể từ khi tạo đơn)-LƯU Ý : KHÔNG XÓA FR - XÓA POST ( MẤT NÚT KHÔNG BH ) - NÊN XÓA SAU KHI LÊN TÍCH-KHÔNG XÓA MAIL - BẤM QUÊN MẬT KHẨU ( MẤT CP MAIL KHÔNG BH ) ( 37 )

ĐƠN HÀNG GẦN ĐÂY

...020 mua 1 V1.8 | VIA VIỆT XMDT CỔ - LIMI... với giá 164.300đ
9 phút trước
...993 mua 1 V1.8 | VIA VIỆT XMDT CỔ - LIMI... với giá 164.300đ
52 phút trước
...con mua 1 V1.4 | VIA VIỆT XMDT CỔ - LIMI... với giá 198.000đ
3 tiếng trước
...192 mua 1 Tài khoản cá nhân (TKCN) Trả s... với giá 175.000đ
3 tiếng trước
...ick mua 1 V1.12 | VIA VIỆT NEW GIÁ TUỔI ... với giá 66.000đ
4 tiếng trước
...ivn mua 1 V1.26 | CLONE KHÁNG 282 - NUÔI... với giá 49.500đ
5 tiếng trước
...262 mua 3 V1.20 | CLONE KHÁNG 282 - SPAM... với giá 102.600đ
6 tiếng trước
...197 mua 1 V1.8 | VIA VIỆT XMDT CỔ - LIMI... với giá 164.300đ
9 tiếng trước
...imi mua 1 V1.8 | VIA VIỆT CỔ LIVE ADS(98... với giá 105.600đ
11 tiếng trước
...345 mua 1 V1.12 | VIA VIỆT XMDT CỔ - NO ... với giá 148.500đ
13 tiếng trước
...dat mua 1 Tài Khoản Tiktok Ads Việt, Trả... với giá 175.000đ
15 tiếng trước
...021 mua 1 V1.8 | VIA VIỆT XMDT CỔ - LIMI... với giá 164.300đ
19 tiếng trước
...197 mua 1 V1.8 | VIA VIỆT XMDT CỔ - LIMI... với giá 164.300đ
21 tiếng trước
...990 mua 1 V1.4 | VIA VIỆT XMDT CỔ - LIMI... với giá 198.000đ
Hôm qua
...002 mua 1 V1.8 | VIA VIỆT XMDT CỔ - LIMI... với giá 100.000đ
Hôm qua
...m2k mua 1 V1.8 | VIA VIỆT CỔ LIVE ADS(98... với giá 105.600đ
Hôm qua
...djd mua 1 V1.12 | BM50 REG IG - CHƯA TẠO... với giá 3.800đ
Hôm qua
...911 mua 1 V1.12 | VIA PHILIPPINES XMDT C... với giá 181.500đ
Hôm qua
...158 mua 1 V1.4 | VIA VIỆT SIÊU CỔ 0-20 B... với giá 84.000đ
2 ngày trước
...h93 mua 1 Tài Khoản Tiktok Ads Việt, Trả... với giá 74.500đ
2 ngày trước

NẠP TIỀN GẦN ĐÂY

...993 thực hiện nạp 500.000đ bằng ACB thực nhận 550.000đ
52 phút trước
...con thực hiện nạp 100.000đ bằng ACB thực nhận 110.000đ
3 tiếng trước
...con thực hiện nạp 100.000đ bằng ACB thực nhận 110.000đ
3 tiếng trước
...192 thực hiện nạp 160.000đ bằng ACB thực nhận 176.000đ
3 tiếng trước
...ick thực hiện nạp 66.000đ bằng ACB thực nhận 66.000đ
4 tiếng trước
...ivn thực hiện nạp 50.000đ bằng ACB thực nhận 50.000đ
5 tiếng trước
...262 thực hiện nạp 100.000đ bằng ACB thực nhận 110.000đ
6 tiếng trước
...imi thực hiện nạp 50.000đ bằng MOMO thực nhận 50.000đ
11 tiếng trước
...345 thực hiện nạp 148.500đ bằng ACB thực nhận 163.350đ
13 tiếng trước
...dat thực hiện nạp 175.000đ bằng ACB thực nhận 192.500đ
15 tiếng trước
...990 thực hiện nạp 180.000đ bằng ACB thực nhận 198.000đ
Hôm qua
...m2k thực hiện nạp 100.000đ bằng ACB thực nhận 110.000đ
Hôm qua
...911 thực hiện nạp 200.000đ bằng ACB thực nhận 220.000đ
Hôm qua
...158 thực hiện nạp 200.000đ bằng ACB thực nhận 220.000đ
2 ngày trước
...h93 thực hiện nạp 75.000đ bằng ACB thực nhận 75.000đ
2 ngày trước
...197 thực hiện nạp 500.000đ bằng ACB thực nhận 550.000đ
2 ngày trước
...ea2 thực hiện nạp 180.000đ bằng ACB thực nhận 198.000đ
2 ngày trước
...imi thực hiện nạp 50.000đ bằng MOMO thực nhận 50.000đ
2 ngày trước
...995 thực hiện nạp 200.000đ bằng ACB thực nhận 220.000đ
2 ngày trước
...ung thực hiện nạp 115.000đ bằng ACB thực nhận 126.500đ
2 ngày trước
Zalo hỗ trợ
Liên hệ Fanpage